Passport to Marketing

"Passport to Marketing", series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Lương Trung · 02/06/2021

Khóa học Nội dung

Mở rộng tất cả
Passport to Client
Bài học Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Bước
Passport to Trade Marketing
Passport to Agency
Bài học Nội dung
0% Hoàn thành 0/2 Bước
Passport to Research

Thông người chia sẻ

Lương Trung

Hãy bắt đầu bằng những điều căn bản và không người việc học tập để tích lũy cho mình, những kỹ năng cần thiết nhất giúp bạn đạt được những mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành.

5 Khóa học

Mở đăng ký

Khóa học Bao gồm

  • 4 Bài học
  • 8 Chủ đề