The Basics of B2B Marketing

“Hơn 24 năm giảng dạy khiến tôi nhận thấy nhiều marketer trẻ đang bỏ quên một thị trường việc làm vô cùng lớn, bởi các bạn chỉ chăm chăm nhắm đến những công ty hàng tiêu dùng vô cùng cạnh tranh.”

Lương Trung · 02/06/2021

Thông người chia sẻ

Lương Trung

Hãy bắt đầu bằng những điều căn bản và không người việc học tập để tích lũy cho mình, những kỹ năng cần thiết nhất giúp bạn đạt được những mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành.

5 Khóa học

Mở đăng ký

Khóa học Bao gồm

  • 1 Bài học
  • 7 Chủ đề