Trade Marketing

“Thông thường, một doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu. Độ phức tạp tăng cao khi ngoài việc liên kết đặc tính thương hiệu, tập khách hàng và kênh với nhau, marketer còn phải nắm bắt ‘ma trận suy nghĩ’ của shopper tại từng kênh.”

Lương Trung · 02/06/2021

Thông người chia sẻ

Lương Trung

Hãy bắt đầu bằng những điều căn bản và không người việc học tập để tích lũy cho mình, những kỹ năng cần thiết nhất giúp bạn đạt được những mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành.

5 Khóa học

Mở đăng ký

Khóa học Bao gồm

  • 1 Bài học
  • 4 Chủ đề