Trở về Khóa học

Photoshop Căn bản

0% Hoàn thành
0/0 Bước
 1. Chuẩn bị học Photoshop căn bản
  I. Chuẩn bị học Photoshop căn bản
  2 Chủ đề
 2. Khái niệm căn bản trong Photoshop CC 2018
  II. Các khái niệm và thao tác căn bản trong Photoshop CC2018
  10 Chủ đề
 3. Các công cụ và cách sử dụng trong Photoshop CC 2018
  III. Các công cụ và cách sử dụng trong Photoshop CC 2018 phần 1
  20 Chủ đề
 4. IV. Các công cụ và cách sử dụng trong Photoshop CC 2018 phần 2
  20 Chủ đề
 5. V. Các công cụ và cách sử dụng trong Photoshop CC 2018 phần 3
  14 Chủ đề
 6. Font chữ và Filter trong Photoshop
  VI. Font chữ và Filter trong Photoshop
  14 Chủ đề
 7. Camera Raw trong Photoshop CC 2018
  VII. Camera Raw trong Photoshop CC 2018
  11 Chủ đề
 8. Bonus
  VIII. Bonus
  3 Chủ đề
Bài học 6, Topic 3
Trong tiến trình

69: Cách kết hợp Font chữ

Bài học Tiến trình
0% Hoàn thành