Trở về Khóa học

Photoshop Căn bản

0% Hoàn thành
0/0 Bước
 1. Chuẩn bị học Photoshop căn bản
  I. Chuẩn bị học Photoshop căn bản
  2 Chủ đề
 2. Khái niệm căn bản trong Photoshop CC 2018
  II. Các khái niệm và thao tác căn bản trong Photoshop CC2018
  10 Chủ đề
 3. Các công cụ và cách sử dụng trong Photoshop CC 2018
  III. Các công cụ và cách sử dụng trong Photoshop CC 2018 phần 1
  20 Chủ đề
 4. IV. Các công cụ và cách sử dụng trong Photoshop CC 2018 phần 2
  20 Chủ đề
 5. V. Các công cụ và cách sử dụng trong Photoshop CC 2018 phần 3
  14 Chủ đề
 6. Font chữ và Filter trong Photoshop
  VI. Font chữ và Filter trong Photoshop
  14 Chủ đề
 7. Camera Raw trong Photoshop CC 2018
  VII. Camera Raw trong Photoshop CC 2018
  11 Chủ đề
 8. Bonus
  VIII. Bonus
  3 Chủ đề
Bài học 6, Topic 10
Trong tiến trình

76: Filter Stylize, Other và Lens Correction

Bài học Tiến trình
0% Hoàn thành